Be Free – Be You

Vi människor är ju mästare i att hitta fel, att söka problem, och det har fört oss en bra bit på väg. Det har hjälpt oss att överleva, undvika faror, lösa problem och uppfinna nya saker, och utvecklat vårt liv. Men den här förmågan att söka fel, tar lätt överhand och till slut lever vi under den här inre kritikerns diktatur, vår förmåga att hitta fel har blivit en självsabotör som istället ibland hindrar oss.

Vi har blivit så självmedvetna att vi också betraktar oss själva med ett konstant vakande öga som bedömer och ger ett expertutlåtande av vad vi än gör. Och det är de här kritiska tankarna om oss själva som ger oss känslor av stress, irritation, ledsenhet, och sorg.

Så känner du dig ledsen, ja då har du säkert tittat på ditt liv, din livssituation, dig själv och lyssnat till den inre kritikerns röst som har fyllt dig med katastroftankar, drama och framför allt fyllt dig med tankar om att du inte är bra nog som du är.

Om du känner dig ledsen, stressad och orolig, då har du en väldigt tydlig signal som du kan lita på. Känslorna guidar dig och berättar för dig att du lyssnat på din inre kritiker igen. Och att du blir ledsen, ja det är för att det inte är sant! För du är nämligen helt perfekt som du är! Du är designad till precis den helt perfekta person du skulle vara för att göra precis det du är skapad för att göra här i livet. Graden av dina känslor är en indikator på hur långt bort du är från sanningen, är du väldigt ledsen, ja då är de tankar du har fyllt dig med väldigt långt bort från sanningen.

Det finns en annan röst inom dig, din inre röst, din inner being, higher self, själens röst, ja du kan kalla den många namn. Det finns en plats inom dig som inte dömer dig, som har direkt kontakt med ursprunget till allt, som vet mer än ditt fysiska jag, som lockar dig och visar väg, som vill det allra bästa för dig, och som genom små kaksmulor leder dig genom ledtrådar och lyssnar du noga så hör du de där små viskningarna och när du ställer in på den kanalen så blir rösten högre och högre! När jag coachar söker jag hela tiden efter de där förmågorna, potentialen inom dig, där lusten och glädjen finns. Jag lyssnar och lockar fram det unika i dig, och hjälper dig att istället börja lyssna på din inre röst. Det spelar ingen roll om du kommer till mig för sånglektion eller för coachning – här låter vi den inre kritikern få vila och så låter vi den andra rösten få fylla mer och mer.

På torsdag ska jag sjunga på en gudstjänst som ska spelas in och då kommer några av sångerna just handla om hur du hittar tillbaka till dig själv, din inre röst. Här är en sång som heter Min innersta röst

Vill du ha hjälp så kan du nu i sommar anmäla dig till min e-kurs i kreativitet där du blir guidad steg för steg att just ställa in på just din frekvens för att höra din inre röst! https://www.sofiek.com/lifecoach

Vill du öppna upp för din sångröst har jag just nu sommar erbjudande på mina sångkurser! Läs mer här: https://www.sofiek.com/sangundervisning

Growing pains

This week has been amazing in many ways, I’ve recorded a new song in a recording studio (Over the top studio), I’ve been coaching wonderful, brave people who want to expand and fulfill their potential even more, and I’ve taken the next step in my education to become a certified life coach (GROW by MIA). I feel so blessed to have my inspiring job that always give me so much joy and inspiration.

Several of my students who attend ‘Intensive Vocal Course Individual’ had some breakthroughs in their singing this week. It’s a magical moment when the singers get to experiences with their own voice how much that is possible, ”I never thought I could handle the high tone”, ”can I sing with such a voice” were some of the comments.

I love to share and experience this joyful moment when what seemed unattainable is suddenly possible. It’s like stepping out into a new world of possibilities, as if we were opening a large treasure trove of possibilities.

And quite soon afterwards the ambitions are slightly increased and the singers are ready to refine their expression even more, new music styles, more challenges, more dreams waiting to be fulfilled. It happens everytime, and now I’m prepared for it. It doesn’t take long before thoughts emerge like; If I could learn this so quickly, can I also learn to sing other songs that I love and have dreamed of singing?

I’m really fascinated by this constant urge to expand. It may not be perceived as a longing for expansion, it is often hidden, and shows up like an itchy feeling, something that irritates or frustrates in your life. I’m sure you’ve noticed, as soon as we have created balance in one area, we are ready to improve and develop another. This turmoil that arises within us is growing pains, expansion, a new flower is about to bud and it sometimes hurts.

We carry on a notion that we should reach a stable point in life, where everything is settled and in perfect harmony. But we will continue to seek expansion, it is an urge within us, and we can learn to cope with this drive so that we can navigate through life with greater calm and curiosity.

The emotions that we carry are an indicator and guideline to your expansion. They are a signal that you are expanding, and guide you to which area you currently need to change. When you start to listen with this curouisity and learn to interpret these signals, you can more easily use your emotions as guideslines throughout life. The emotions are our very best guides, and they will always be there and show us what we think about and what we focus on.

You are a beautiful tree with lots of branches with many wonderful flowers that will grow all through life.

Read more about – FörgätmigejCreate to be free

LÄS PÅ SVENSKA HÄR:

Den här veckan har varit fantastisk på många sätt, jag har spelat in en ny låt i inspelningsstudion, jag har coachat underbara, modiga personer som vill utöka och uppfylla sin potential ännu mer, och jag har tagit nästa steg i min utbildning att bli certifierad livscoach. Jag känner mig så tacksam att ha mitt inspirerande jobb som alltid ger mig så mycket glädje och inspiration.

Flera av mina elever som deltar i ”Intensive Vocal Course Individual” fick flera genombrott i sin sång den här veckan. Det är ett magiskt ögonblick när sångarna får uppleva med sin egen röst, hur mycket som faktiskt är möjligt, ”jag trodde aldrig att jag skulle kunna hantera den höga tonen”, ”kan jag sjunga med en sådan röst” var några av kommentarerna.

Jag älskar att dela och uppleva detta ögonblick när det som verkade ouppnåeligt plötsligt är möjligt. Det är som att gå ut i en ny värld av möjligheter, som om vi öppnar en stor skattkista av möjligheter. Och ganska kort därefter ökas ambitionerna något och sångarna är redo att förfina sitt uttryck ännu mer, nya musikstilar, fler utmaningar, fler drömmar som väntar på att bli uppfyllda. Det händer varje gång, och nu är jag beredd på det. Det tar inte lång tid innan sångaren börjar fråga; Om jag kunde lära mig detta så snabbt, kan jag också lära mig att sjunga andra låtar som jag älskar och har drömt om att sjunga?

Jag är verkligen fascinerad av denna ständiga lust att expandera. Det kanske inte känns som en längtan efter expansion, den är ofta dold och dyker upp som en skavande känsla, något som irriterar eller frustrerar i ditt liv. Jag är säker på att ni har lagt märke till, så snart vi har skapat balans inom ett område, är vi redo att förbättra och utveckla ett annat. Denna oro som uppstår inom oss är växtvärk, expansion, en ny knopp håller på att slå ut och det gör ibland ont.

Vi har ofta har en uppfattning om att vi ska nå en stabil punkt i livet, där allt är färdigt och i perfekt harmoni. Men vi kommer att fortsätta söka expansion och utveckling, det är en drivkraft inom oss och när vi kan lära oss att hantera och förstå vår inre drive, så kan vi lättare navigera se på livet med större lugn och nyfikenhet.

De känslor som vi upplever är också en indikator och riktlinje för din expansion. De är en signal om att du expanderar och guidar dig till vilket område du för närvarande vill ändra. När du börjar lyssna med nyfikenhet och lära dig att tolka signalerna, så kan du lättare använda dina känslor som riktlinjer under hela livet. Känslorna är våra allra bästa guider, och de kommer alltid att vara där och visa oss vad vi tycker om och vad vi fokuserar på.

Du är ett vackert träd med grenar, knoppar som kommer slå ut till vackra blommor, och du kommer växa genom hela livet.

Läs mer om – Create to be free

4 WEEKS INTENSIVE COMPLETE VOCAL TECHNIQUE

SINGING COURSE ONLINE – START MAY 26th

This course is perfect for you that wants to follow your dream and take the first step to get a free voice. Step by step  will I guide you through the most important methods within singing technique. You will find out what opportunities you have with your voice, and during these four weeks we will go through the different magical keys that will give you;

* air enough to long phrases

* be able to sing high/low notes

* learn how to avoid loosing controll of your voice

* how to get more volume without getting a soar throat

WITH THIS 4 WEEKS INTENSIVE COURSE YOU’LL GET:

​Online teaching – Every Tuesday

Tutorials on video – singing exercises

E-course – Fastest way to a free voice

All lessons are recorded on video to the participants.

Personal session with feedback after completed course.

 

The course starts May 26

TIME: Tuesdays 11am (UK)

DATE: 26/5, 2/6, 9/6, 16/6

PRICE: SEK 1999

https://www.sofiek.com/sangundervisning

cd cover 2

Expansion

Det är så lätt att tänka positivt när allt går bra, men hjälp så svårt det är när omständigheter i livet går oss emot och ger oss utmaningar. Och de där kloka orden, de där goda råden landar så ofta helt fel. Välmenande och tröstande ord, som bara vill hjälpa. ”Det kommer nog bli bra!” ” Det går över!” ” Du kommer gå starkare ur det här!” ”Du kommer lära dig något av det här som händer dig nu!”

Jag vet, jag har själv varit där, oförmögen att ta emot de goda och peppande orden. Och just nu är det många som är fyllda av oro och undrar hur det ska gå, vad kommer hända och hur ska jag klara mig? Det är jobbet, ekonomin, hälsan, allt rasar och vi vet ingenting. Hur ska vi hantera oron? Det är ju så lätt att hantera livet när vi har tillit och en tro. Men hur får vi den? Vad ska vi tro på? Vad är upp och ner med allt det här? Och hur kan man tänka att det ska komma något bra ut av det här? Jag förstår verkligen att det är en utmaning och jag har själv varit där. Men just nu står jag på andra sidan, känner mig lugn och har tillit. Vad har gjort skillnaden? Vad gjorde att jag nu står här och lugnt litar på att allt kommer att ordna sig?

Tidigare gick jag och önskade och väntade på att livet skulle bli så där lugnt och perfekt, till slut skulle allt ordna sig och jag skulle komma i mål. Men när jag släppte det perspektivet och accepterade att livet alltid kommer vara fullt av utmaningar så släppte också min strävan efter att komma i mål. Och nu menar jag inte att det kommer vara jobbigt, nej livet är magiskt och det kommer vara fullt med nya omständigheter, för vi lever på den här jorden som människor som utvecklas hela tiden. Vi expanderar! Och enda möjligheten att expandera är genom att vi möter omständigheter och situationer som får oss att växa. Det kommer göra ont, vi kommer uppleva sorg, vi kommer uppleva oro, och det kommer vara svårt att se klart ibland. Men det är inte ditt fel, det är inget straff.

Och nu är vi i många i en situation av stor expansion och vi har en möjlighet att se det som händer från olika perspektiv. Det händer ju om vi vill det eller inte. Resor blir avlysta, uppdragen i företaget blir avlysta, ekonomin lider, hälsan lider och här står vi – vi kan lika bra göra något bra av det. Och då menar jag inte att vi måste vara positiva eller tacksamma. Låt det jobbiga vara jobbigt, det är okej, men vänd din uppmärksamhet mot någonting annat också, något som är bra. Se hur många bra saker du kan skapa ut ur den situation du är i nu. Du stannar upp en stund, lyssnar djupare, reflekterar, du läser lite, skriver lite, andas lite djupare, du kanske dansar, sjunger lite, vilar, hinner ikapp, läker, möter dina skuggor inom dig, andas igen och möter dig själv på en djupare nivå.

Genom att uppleva och känna olika omständigheter, och uppleva olika möten, så kan vi också börja välja och skapa det liv vi tycker om. Det liv som är vårt liv. Hitta just din livsuppgift. Mörker gör så att vi kan uppskatta ljuset, sorgen så att vi känner glädjen, tyngden så att vi känner lättheten. Vi vill uppleva bättre hälsa när vi har upplevt att vara sjuka. Som livets största buffé kan vi välja och välja bort, när vi blir presenterade för livets olika omständigheter. Så det är kontrasterna som hjälper oss att börja definiera vad vi tycker om och det är kontrasterna som hjälper dig att sortera och skapa ditt drömliv, och framför allt hjälper dig att hitta din livsuppgift. Det kan ge en tröst när kontraster dyker upp, och hjälpa dig att se hur kontrasterna gör dig mer klar över vad du verkligen uppskattar, vad som är viktigt för just dig. Låt bli att tänka på problemet, och tänk istället på lösningen. När du upptäcker något du inte vill ha i ditt liv, fråga dig då vad du vill ha istället och fokusera på det.

Jag har upplevt många kontraster i mitt liv, och jag har verkligen undrat varför jag skulle behöva uppleva det. Jag har också varit där, i mörkret, där jag inte kunnat se vad det skulle vara bra för, och speciellt inte när det gick ut över mina barn. HUR kan det vara positivt på något sätt? ”Kunde inte livet bara vara bra?” undrade jag och bitterheten kom krypandes och jag började tappa min livsgnista och min inre glöd. Skulle livet verkligen vara så här jobbigt? Jag försökte kontrollera mitt liv mer och mer, – om jag bara gjorde rätt, om jag bara valde rätt väg, om jag bara var en god människa, en positiv människa, bra karma, alltid snäll, då skulle jag väl vara skyddad? Men nej, livet gav mig fler kontraster, och det blev ingen dans på rosor ändå. Vad hade jag gjort för fel? Kunde jag inte bara få vara lycklig nu?

Nu har jag förstått att vi aldrig slutar att expandera och det har gett mig ett sådant lugn.

Idag känner jag mig lycklig, idag kan jag se att allt som har hänt har lett mig hit, idag kan jag se med tacksamhet på de utmaningar jag har fått och de utmaningar som kommer nu. De är gåvor som visar mig perspektiv som jag har bett om att släppa taget om. Nu är jag redo. Vi får de utmaningar vi är redo att hantera. Jag vet att jag kommer klara det och jag vet att du kan klara det! Det viktigaste av allt, det är inte ditt fel att det händer, det är inget straff, du har inte valt fel, eller prioriterat fel. Du är på helt rätt plats! Allt är som det ska och allt kommer bli bra! Andas djupare, vila, dansa, skriv, sjunga, andas….

Låt oss expandera tillsammans!

I kreativa andetag// Sofi

Sofi Ek - Breda ut vingarna

Här kommer den nya tiden

Vi är alla skapare av vår egen verklighet, men som många människor har vi trott och levt efter en verklighet som är grundad på ett mer fysiskt betingat sätt att se livet på. Vi har räknat med och grundat hela vårt liv och vår verklighet på handling, att anstränga sig. Vi har trott på att vi måste offra oss, och att verkligen försöka, kämpa, sträcka oss lite till. Och vi har trott på konkurrens, att tävla med varandra, och att jämföra oss med andra.

Det här sättet att leva, har fört oss en bit på väg, vi har kommit långt på många sätt genom att leva så här, och de flesta som tittar på oss, tycker att vi har klarat oss bra, och vi har utvecklat ett förhållningssätt att känna oss stolta över oss själva när vi har kämpat så hårt.

Men när allt det är sagt, så drömmer vi fortfarande långt bortom vår nuvarande förmåga att uppnå våra drömmar, och det skapar en obalans inom oss, för vi vill ha mer än vad vi tillåter oss att ta emot.

IMG_5345

Jag har bestämt mig för att jag kommer vara snällare mot mig själv, och jag har bestämt mig för att jag ska ha mera roligt. Jag har bestämt mig för att jag ska tänka gladare tankar och jag har bestämt att jag ska titta efter saker omkring mig som är härliga och fyllda med energi för mig, saker som gör att jag kan må bra, och jag kommer koncentrera mig 100% på det, så mycket jag bara kan på de här sakerna.

Jag har bestämt mig för att lämna verklighet och realism någon annanstans, för det har bara stressat upp mig, och jag har bestämt mig för att så länge jag bara kan, så ska jag vara “den som drömmer för att må bra”, istället för att vara realisten som lever i verkligheten för att få förklaringar, uppmärksamhet, eller rättfärdigande.

Det finns en otrolig kraft i det här, och jag har bestämt mig för att försöka, jag har bestämt mig för att jag vill acceptera att hittills har livet fått mig att önska och fråga efter mycket, och jag har bestämt mig för att just nu börja tillåta mig ta emot mer.

Jag vet inte om det kommer leda till någonting alls, men jag tror på att jag kommer må bra i stunden och under tiden jag gör det här, och för mig är det allt jag önskar och det är nog för mig just nu,

Jag har beslutat mig för att sluta kämpa, för att få något att hända, jag har bestämt mig för att acceptera att jag är välsignad och värdig.

Jag har bestämt mig för att acceptera att jag står på en plats där bra saker strömmar emot mig, och jag har insett att trots att jag har kämpat så mycket, så har jag inte tillåtit mig ta emot tillräckligt, så jag har bestämt mig för att gå till väga på ett helt annat sätt.

Jag har bestämt mig för att ta den där lätta vägen, jag har bestämt mig för att sluta oroa mig, sluta älta, och sluta kämpa så mycket, och jag har bestämt mig för att bara ge mig allt det roliga, med lätthet, med skratt och med ett lätt hjärta så mycket jag bara kan klara.

Det är min plan för 2020!

Kreativa andetag// Sofi Ek

Lyssna på min musik här

Hemsida

Instagram

Facebook

Musik musik musik

Ibland undrar jag vad jag håller på med, är jag på rätt väg, är det egentligen så viktigt med sång och musik? Kanske skulle jag hålla på med något annat? Gör jag verkligen nytta i världen, bidrar jag med något när jag delar min musik och när jag hjälper andra att dela sin?

Men ja det är en retorisk fråga och bara mina inre sabotörer som ställer den frågan, för jag VET! Jag vet hur otroligt viktig musiken är i människors liv och jag vet hur otroligt viktig musiken är mitt eget liv.

Idag har Marie Fredriksson gått bort och jag vandrade igenom mitt liv och hennes musik och inser att hon har funnits där genom mitt liv, som en livboj, jag har gråtit till Maries röst, jag har tröstats i hennes sång, jag har längtat, jag har dansat och skrattat. Jag har definierat mina drömmar med hjälp av vad hon sjöng om, jag har fått insikter, lärt mig saker om livet, lyssnat på texterna, vänt och vridit, skapat mig mina egna värdegrunder genom texterna. Och rösten, wow, hennes röst har förlöst min själ, gett mitt hjärta vingar, mina inspärrade tårar fick äntligen flyta fritt nerför kinderna, tack vare hennes otroliga röst. Jag är så enormt tacksam att Marie valde att dela sin röst och sin sång med världen och jag kommer aldrig glömma vad hennes musik har gjort för mig.

Och just för att hon sjöng så äkta, rakt från hjärtat, vågade använda alla färger av regnbågen, så har hon också inspirerat mig till att välja den väg jag gjorde. Jag valde att utbilda mig inom Komplett sångteknik, på Complete Vocal Institute i Köpenhamn, tilläts alla färger av rösten, alla känslouttryck, , alla genres, fick bli accepterade OCH respekterade.

Så idag är jag inte alls i tvivel om jag har valt rätt väg, idag är min sabotörer inom mig väldigt tysta, tror t om att de klappar i händerna 😉 Idag känner jag en stolthet över att jag har valt att dela min sång med världen och att jag hjälper andra sångfåglar att sjunga ut från sitt hjärta.

Vila i frid Marie, du är saknad och jag vet att du fortsätter att sjunga i änglakören. Tack!

Kreativa andetag// Sofi Ek

Lyssna på min musik här

Hemsida

Instagram

Facebook

 

 

Levnadskonstnär

Nu är sommaren här och det är semester. Det är nu vi verkligen har möjlighet för att lyssna till vår inre röst och lusten kan få leda oss ännu mer. Jag fick äntligen möjlighet att åka till mitt älskade Gotland och har haft underbara dagar där min själ har fått fylla på med inspiration. Jag fick fyllt mina dagar med dans på stranden, soluppgångar och solnedgångar, dyka i vågorna i havet och leka med barnen, samla stenar, plocka blommor. Det är så underbart att få följa spontana ideer, varje dag kan bli som ett litet äventyr, få känna efter utan någon tid att passa och utan någon fast plan, bara se vart vägarna leder.

IMG_1555

Men det är inte enbart glädje och dansande lätt att börja fylla på själens behov för lust och glädje. Det kan ju nästan skapa en känsla av prestation och stress över hur glada och spontana vi ska vara. När jag äntligen får mer tid och plats till att öppna upp för mina kreativa ideer så känns det som att det kommer en flodvåg av saker jag vill göra, ställen jag vill se, människor som jag vill träffa. Som att slussen har öppnats och jag översköljs av hur många ideer som helst, och gärna på en och samma gång. Vilket bara resulterar i en övermäktig känsla. Där står jag handfallen mitt på golvet och runt omkring mig virvlar alla saker och jag vet inte vart jag ska börja och tillslut ger jag bara upp, sitter paralyserad och vet inte vart jag ska börja, vad ska jag välja först.

Julia Cameron beskriver den här reaktionen så bra, att det är vår inre konstnär, som reagerar lite som ett skilsmässobarn, den delen av oss är ledsen och sorgsen och vill berätta om hur försummad den har varit. Det kan också beskrivas som våra inre självsabotörer, en självdestruktiv kraft som spänner ben för oss när vi bryter gamla mönster. Som ett litet barn som sätter sig på tvären när vi äntligen vill iväg och förverkliga våra drömmar eller följa våra små infall av att göra något vi längtat efter. 

Jag tror att det här är ganska vanligt, när vi äntligen börjar lyssna på vår inre röst så förväntar vi att vi ska bli glada och studsa fram med lätthet, men istället kommer det kanske en känsla av sorg krypandes, eller kanske en känsla av ensamhet och irritation som vi inte vet var den kommer ifrån. Till slut slutar vi att ens försöka följa hjärtats lust, vi blir ju ändå bara ledsna. Den inre konstnären kanske trilskas redan innan vi kommer iväg till det roliga och som jag har gjort många gånger tidigare, bara ger upp innan jag ens kommit iväg.

Det är ganska vanligt att vi reagerar med att hantera den här förvirrande känslan med att ta ut den på andra, det finns alltid nått att börja bråka om när sorgen smyger sig på, eller varför inte klaga över hur dåligt det var arrangerat, eller vädret, bästa utvägen! 😉 där kan vi verkligen sucka och gnälla och ta ut vår besvikelse för den uteblivna lyckokänslan nu när vi äntligen kom iväg på vår efterlängtade utflykt. Vi gör det för att slippa den där jobbiga känslan, skapar ett sätt att undvika vad det egentligen handlar om.

Istället för att avreagera på andra eller klaga och kritisera den stackars kocken eller servitrisen, eller gnälla på vår partner, så kan vi lära att omfamna vår egen sårade besvikelse och känslan av försummelse under årets stressiga vardagsveckor då lusten blev knuffad till sidan och instängd bakom lås och bom. Den här lilla konstnären inom oss är sårbar och ombytlig, och vill så gärna berätta om hur mycket den har blivit försummad, gråta ut över alla gånger vi inte lyssnade, bara stängde och glömde bort vår egen lust och skaparkraft.

Med åren har jag lärt känna den här reaktionen och jag kan nu ta min lilla konstnär i handen och följa mina lustfyllda ideer även om känslor av försummelse och besvikelse pressar på. Ibland behöver jag släppa ut tårarna en stund innan jag kan gå, ibland behöver jag bara vara medveten om det. För varje år som går blir jag bättre på att hålla den här dörren öppen istället, och kommer närmare och närmare ett liv som jag INTE vill ha semester ifrån. Jag skapar ett liv där min lust får vara med och dörren till livet får stå öppen året runt.

Ta din inre konstnär i handen och gå ut och upplev livet, smaka på det roliga, känn det vackra och se det som berör din själ och låt dig värmas upp av solens strålar.

Kreativa andetag// Sofi Ek

Lyssna på min musik här

Hemsida

Instagram

Facebook

 

 

Prova ändå, viskade hjärtat

Jag får ofta fråga hur jag klarar av allt, hur jag hinner med allt, hur jag orkar allt?

Jag har tre barn små barn och en av dem har en kronisk sjukdom som kräver konstant vård, samtidigt har jag gått igenom tre vårdnadstvister, levt under hot, och har en exman som ville knäcka mig, både ekonomiskt och psykiskt och använder alla tillfällen till att skapa konflikt. De använder barnen som slagträ för att försöka få makt och kontroll över mig. De vet att barnen är min allra ömmaste punkt, och använder den kanalen för att straffa mig. Straffa mig för vad? Ja för att jag lämnade dem, att jag inte ville fortsätta vara deras energikanal, att jag tog med mig mitt ljus, min glädje och kärlek som jag spred omkring mig och så lämnade jag dem. Det finns tyvärr en del människor som vill leva på andra, som vill ta energin, som vampyrer….

Men det vill jag inte skriva mer om just nu, jag får ta det en annan gång. För vi har ju alla våra olika livshistoria, och många av oss har gått igenom någon slags kris eller gått vilse på vägen. Vi är många som vill hitta vår livsväg och livsuppgift. Och det är det jag vill skriva om, om hur vi hittar vår inre röst, hittar en balans i livet och jag vill dela med er hur jag har gjort för att orka, hur jag har hittat energin. För TROTS allt med våldsmän, småbarn, sjukdom, har jag tagit små steg mot ett självförverkligande, jag har vägrat ge upp, jag har sökt en väg fram mot ett liv i kärlek och gått mot ”ljuset” som jag kallar det. Under samma period som jag bröt mig ur en våldsrelation, och gick igenom de svåraste åren med rättegångar, så är det också under samma period som jag började förverkliga mina drömmar. Idag är jag lyckligare, starkare, och lugnare än någonsin, och jag lever min dröm. Jag är verkligen ingen super-woman eller har mer energi än någon annan, men jag tror jag har hittat små metoder att steg för steg hitta vägen fram. Kanske har utmaningarna på ett sätt ”tvingat” mig att hitta en metod att gå mot mina drömmar och det har inte funnits några ursäkter eller möjligheter att skjuta upp livet till en annan dag. Ville jag leva så var det nu eller aldrig!

Den största nyckeln av alla är att lyssna till sin innersta röst, till din intuition. Det har vi hört många gånger. Följ din inre röst… lyssna på ditt hjärta… följ din magkänsla…

Men vad gör man om man inte vet vad hjärtat säger, om man inte har kontakt med sin magkänsla, inte kan höra den där inre lilla rösten. Jag har stått där många gånger och inte hört nånting, varit helt rådvill, helt förvirrad och inte haft nån magkänsla och jag möter många som inte vet vad de vill, vad som är nästa steg, eller vad som är lösningen.

Intuition är nämligen inte bara den där starka magkänslan där hela ditt väsen vet vad som är rätt, intuition är också den lilla viskande rösten, och för mig är just det här nyckeln till ett helt liv och samtidigt den största utmaningen.

Den där högröstade rösten, som nästan skriker av desperation om ett behov, den är ju inte svår att höra, den dyker upp när det redan har gått väldigt långt och vi har gått vilse, lämnat vår livsväg och då är det väldigt långt tillbaka. Om vi ska hitta en balans i livet och kunna stanna kvar på vår egen lilla snirkliga livsväg behöver vi lyssna till den lilla rösten som uttrycker sig mer som små viskningar och det är här utmaningen kommer.

Det första steget är ju att ens höra de där små viskningarna, och ofta ligger de begravda bland alla andras behov, deadlines och prioriteringar.

Ett sätt som jag har använt i många år är att skriva ”morgonsidor”. Tre sidor varje morgon, helst när du är nyvaken och så nära drömmarna och din själ som möjligt. Men det går bra att göra det när som helst och i långa perioder med småbarn jag har fått vara glad om jag överhuvudtaget fick till en liten stund under dagen. Oavsett så är det här den absolut bästa metod jag har provat i hela mitt liv, och den här metoden har följt mig igenom skilsmässor, vårdnadstvister, nya relationer och allra främst förverkligande av mina drömmar.

IMG_1243

Det tar bara 30 minuter, du skriver oavbrutet, allt som dyker upp, och låter pennan bara fortsätta skriva, stort och smått, utan censur. Morgonsidorna blir en plats där du kan slänga ur dig allt skräp, all oro, och genom ord för ord komma djupare och djupare in till din inre röst. Morgonsidorna visar väg fram till din inre lärare som är fantastiskt klok. Den här lilla rösten är faktiskt den klokaste av alla röster inom dig.

Så steg ett är att höra den lilla viskande rösten och steg två är sen att faktiskt lyssna till den och ge den rätt. För den här rösten har rätt, hur galet det än låter från början. Prova att börja följa den, som en detektiv. Ge dig lov att låta den där rösten bli hörd och se vad som händer. För mig är morgonsidorna ibland en jämn plåga, jag skriver och skriver, och det är bara skit som kommer fram, och då tillåter jag allt komma ut, all oro, alla problem, alla saker jag ska ordna, komma ihåg. Sen börjar jag fråga sidorna om hjälp, och ibland kommer inga svar, men oftast dyker det ändå upp en liten strimma ljus,… för jag brukar fråga om det finns nånting jag kan göra, nått litet i alla fall, trots att allt känns omöjligt just nu, och oftast, längst ner på sidan, kanske precis innan jag är klar, så kommer det ändå en liten liten sak jag kan göra. Den kanske verkar obetydlig, ytlig t om, och har ju ingenting med de stora problemen att göra och det är det här som är så fantastiskt, att livets små mirakler rör sig på helt andra våglängder. Det är den kreativa själens lilla röst som ger oss glöd och kraft att klara livets andra utmaningar.

Kreativa Andetag // Sofi

img_1217.jpg

Du hittar till min hemsida http://www.sofiek.com  HÄR

Du kan lyssna på min musik på spotify HÄR

INSTAGRAM

FACEBOOK

 

 

 

Late Bloomer

När jag var i 20-års åldern träffade jag en man, han var äldre än jag, erfaren, snygg, populär, rik, pilot, spelade piano, dansade tango och läste nu psykologi. Han tog mig med storm, det var som en film, den första tiden i alla fall….

I tio år levde jag i ett förhållande där jag dagligen fick vet hur dålig jag var på att sjunga, när vi träffades var jag precis nyutbildad musikalartist, hade klarat mig igenom nålsögat till Sveriges bästa utbildningar för sång och dans, kunde sjunga alla låtar som fanns av stora divor som Whitney Houston, Celine Dion, Lara Fabian, och ändå lyckades han överbevisa mig om att jag inte var bra nog, att jag sjöng fult, ”..det lät väl lite spänt där på den högsta tonen..”, ”..står du här och skriker..”, ”…ja det låter ju inte som Olivia Newton John direkt…”

Ja så där fortsatte det, kommentarer hela tiden, ständigt övervakad, ständigt kritiserad, till slut slutade jag, slutade med allt. Slutade i det danskompani jag var anställd i, det var ju också alldeles för dåligt tyckte han, och det var ju också något fel med koreografen tyckte han, slutade gå till auditions, slutade till slut att sjunga helt och hållet, rösten dog, tonerna tog slut, glädjen försvann, och lusten var borta. Nu skulle jag jobba med något som han tyckte var bra, nu skulle jag skaffa mig ett riktigt jobb, tjäna pengar och leva det liv som HAN ville. Det låter ju hemskt, och varför lämnade jag inte bara, det är bara det att när det här utspelade sig var jag redan så långt nere och hade förlorat allt och alla runt omkring mig.

Men inom mig fanns en lågmäld liten röst, en inre röst som inte ville tystna. Som den fula lilla ankungen, någonstans inom mig visste jag att jag var något mer än vad han såg. Jag var en svan.

Smärtan som uppstod när kreativiteten förnekades blev så stor, att jag till slut började ta stegen mot att hitta vägen ut. Julia Cameron kallar det för ett ”inre stöd”. En envis och hemlig förvissning om att vi har kommit till världen för att skapa. Den förvissningen dyker upp till och med när det inte tycks finnas något yttre stöd.

Att ”komma ut” som konstnär är en besvärlig och omtumlande process, och för mig innebar det också att samtidigt komma bort från ett förhållande präglat av våld och kontroll. Det har gjort att processen att bli fri, att komma ut som den kreativa själ jag är, har blivit väldigt lång och jag är väl vad man kallar en ”late bloomer”.

Men det är aldrig försent att ”komma ut”, det är aldrig försent att bli den vi egentligen är, det aldrig försent att bli ännu mer av den vi redan är. Jag är så tacksam och lycklig att lyssnade till min inre lilla konstnär, och det har hjälpt mig igenom så många utmaningar och varit min livlina. Skaparkraft är livskraft.

Lager för lager – skalar jag fortfarande av alla fasader, låser upp blockeringar, steg för steg – går jag fortsatt mot min egen livsväg och det jag brinner för, bit för bit – lägger jag mitt eget pussel av vem jag är, ord för ord – skriver jag min egen historia.

Jag tror att vi alla föds med en konstnärlig sida, jag tror att det finns något större än vad vi kan se och förstå – ursprunget till allt. En kraft som skapar igenom oss, och när vi lyssnar till den skaparkraften, till den lusten, då sprider vi det ljuset till alla andra och världen blir en bättre plats. Jag tänker att vi alla kan vara ljusbärare och sättet jag gör det på är bland annat att skapa musik, men det finns så många sätt och alla har sina egna skapande uttryck. Det viktigaste är att vi lyssnar till vår inre lust och börjar skapa vårt liv. Genom kreativa andetag kan vi gå genom livet, andetag för andetag!

Allt som skett har lett mig hit

Jag läste nånstans att här i januari avslutade en sju års period, något med stjärnor och planeter, och att vi nu skulle ge oss ut på en ny resa, en ny etapp. De tidigare sju åren hade  handlat mycket om att rensa ut, hitta oss själva, leva ännu mera sant! Och det stämmer väldigt bra för mig. För precis sju år sen bestämde jag mig för att skilja mig, tillslut hade jag kraften och när beslutet välte upp i mig fanns ingen tvekan och ingen väg tillbaka. Insikten kom med stora bokstäver och med en sån kraft att jag hulkade av gråt i en snödriva.

Sofi EK

Foto: Ronny Sjöström

Jag hade levt i förnekelse, normaliserat ett förhållande med våld, blivit förintad som person, hotad till lydnad, skrämd på livet och utplånat hela mitt livsutrymme. Men insikten kom som en blixt från klar himmel och jag beslutade att lämna i ren överlevnad.  Precis när jag beslutade att lämna honom fanns inga klara tankar, bara en enda mening, ”Stannar jag så dör jag!” Det var en urkraft, en överlevnadskraft som drev mig framåt och gav mig styrkan att gå till handling. Just då var jag inte ens medveten om att jag var ett våldsoffer, just då blundade jag för vetskapen om vilket liv jag hade levt, och drevs bara av en stark oundviklig vilja att komma så långt bort från honom som möjligt.

Det kanske kan verka konstigt och märkligt, men jag förstår nu, att hade jag öppnat ögonen för vem han var och vad som väntade mig, så hade jag ALDRIG vågat lämna. Förnekelse gav mig mod! Förnekelse gjorde det möjligt för mig att tänka klart, räkna ut flyktvägar, lägga en strategi, behålla kraften som skulle komma att behövas. Och den kraften har verkligen behövts! ”Jag trodde jag var fri när jag lämna dig….” är början på min nästa låt, och det trodde jag verkligen, jag hade räddat mig själv och mina barn, vi hade överlevt, och vi skulle bara ta oss så långt bort som möjligt från denna människa. Vi flydde! Men sanningen är att då började en period på flera år av förföljelse, trakasserier, hot mot mina barn, riskerna om att förlora mina barn blev ju ännu större, så den typen av våld, det latenta, det ekonomiska, det psykiska, försummelsen av barnen, det eskalerade efter att jag lämnade honom, det blev ännu farligare, och det är inte slut ännu…

Jag lever fortfarande under hot, men jag kan ändå se att de senaste sju åren har varit en process av att resa mig upp, hitta mig själv, och nu står jag här; inför en ny sju-års period. Inför den här perioden står jag ännu mera sann, ännu mera fri, jag behöver rita nya kartor, jag behöver en ny kompass, istället en kompass som styrs av glädje och lust. Nu kan jag äntligen börja se att alla erfarenheter, allt jag har upplevt ändå kan bidra till något bra i mitt liv, ”…allt som skett har lett mig hit…” (Lisa Ekdal). Nu kan jag stötta andra som vill bli mer fria och leva sant, jag kan dela min resa, mina erfarenheter och kanske kan det ge ett hopp om att frigörelse är möjligt, även om det tar tid och kan kännas hopplöst när man står mitt i det. FRI TILL SLUT.

https://www.instagram.com/sofi_ek_/

https://www.facebook.com/sofiekmusic/

https://www.sofiek.com

 

 

Ett långsamt farväl

Det här året som har gått, vilket år…!! För mig, som för så många andra var 2018 verkligen ett år av förändring, i stort och smått, ett år av utrensning, och för mig ett år då jag mer än någonsin medvetet sökte mitt sanna jag.

Jag har separerat, min sambo och jag har flyttat ifrån varandra, och det var nog det svåraste jag har gjort. Jag är så otroligt tacksam för vad vi har fått uppleva tillsammans, jag är så tacksam för den här resan och jag önskar att vi hade kunnat fortsätta vandra bredvid varandra längs livets väg. Men mitt hjärta ville något annat, jag ville gå en annan väg, min livsväg svängde och jag mötte en annan man. Jag har rannsakat mig själv så många gånger, vänt ut och in på mitt inre, försökt att reda ut alla tankar och känslor, försökt att förstå. Men hjärtat vill vad hjärtat vill, och jag väljer att lyssna på ljudet från mitt hjärta. Förklaringarna och omständigheterna är många, och hur jag än vänder och vrider och försöker hitta svaren, så är det alldeles för komplext för att kunna sammanfatta. Det är alldeles för tidigt för att kunna ge några svar, och just nu gör det bara ont. Krossade drömmar, sårade känslor, och stor stor förändring!

Tidigare i mitt liv, för många år sen nu, lämnade jag en annan man, en man som utsatte mig för våld, våld i alla former. Då var det en flykt och inte en separation. Och jag kommer ihåg hur annorlunda jag kände mig, hur ensam jag kände mig. Jag hittade inget stöd i alla böcker om skilsmässor, det stämde inte alls på mig och mina känslor som jag gick igenom. Inte heller kunde jag få någon hjälp eller stöd i hur allt samarbete omkring barnen skulle bli, det blev nämligen inget samarbete. Så jag fick upptäcka att alla böcker om vårdnad och familjerätt, det gällde inte mig. När du lämnar en relation med våld då är det helt andra spelregler.

Men under åren som jag har fått läka, det svåraste att läka är det psykiska våldet och det har tagit lång tid. Men har jag fått uppleva en sund relation, en relation att läka i, trygghet och kärlek, och jag har hittat mig själv igen. Men så uppleva hur fruktansvärt svårt och jobbigt det är att lämna nån där det INTE är en flykt, utan ett val om att jag vill något annat i mitt liv. Så den här gången är det annorlunda, nu kanske jag faktiskt kan få lite tröst och stöd av att läsa de där skilsmässoböckerna som jag en gång köpte, för det här är verkligen också svårt, bara på ett helt annat sätt.

Trots allt som känns sorgligt, brustna drömmar och förhoppningar, så har jag också fått uppleva så mycket bra och fantastiskt det här året. Jag känner mig ännu mera sann och mer självständig nu. Känslan av att vara fri, handlar för mig om att jag kan lyssna ännu mer till min innersta röst och våga gå efter den också.

img_4660Jag har skrivit en sång och försökt beskriva den här känslan av att vara fri att få vara den jag egentligen är, och det är en riktigt glad låt med mycket rytmer att dansa till. Och under det här året har jag spelat den på högsta volym och dansat runt där hemma med mina barn. Låten heter ”Fri till slut” och kommer släppas här under våren 🙂

Ja det har hänt så mycket, och det här är bara en bråkdel, det finns så mycket mer att skriva om, men jag ville börja ta hål på bubblan, låta lite av mitt inre sippra ut här på bloggen, och förhoppningsvis hjälper det nån där ute att spegla sig i mina tankar. Det här är mitt försök på att leva ännu mera sant och våga vara sårbar.

Lyssna gärna på min musik och följ mig gärna på min resa. Snart kommer ny musik!

Rum för själen

Sofi Ek på Spotify